top of page

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: libertyslupsk.com (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach wykorzystywane oraz jak chronione. 

§1.

Informacje podstawowe.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Liberty Jakub Kamiński z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Słowackiego 1, NIP 839 29 77 661.​

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:​​​

poczty e-mail: liberty.firma@op.pl

§ 2.

Zasady przetwarzania danych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem,​

 • rzetelnie i uczciwie,

 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, 

 • w konkretnych celach i nie "na zapas",

 • nie więcej niż potrzeba,

 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

§ 3.

Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

  1.Twoje dane będziemy przetwarzać:

 • w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

 • w celach stat​ystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

  2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 • Jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

 • Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. 

 • Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane na plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystanie przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu. 

§ 4.

Termin przechowywania danych.

 Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub w wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora. 

§ 5. 

Prawa użytkowników.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • dostęp do treści swoich danych

 • prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wzniesienia sprzeciwu,

 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dobrowolnej formie.

  2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

bottom of page